Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek 15. mail 2015

Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek toimub reedel, 15. mail 2015 kl 14.15 Ülikooli 18-230.

Ettekanded:

14.15 Tiina Kala – Tuntud ja tundmatud keskaegse Liivimaa religioosses kirjasõnas

Keskaegse Liivimaa religioosse kirjasõna ilmekamad esindajad ning kirjavara puudutavad allikateated on uurijatele valdavalt juba 19. sajandi teisest poolest hästi tuntud. Näib, et allikate nappusest tulenevalt on edasiminek selle valdkonna käsitlemisel võimalik ainult juba teadaolevate tekstide süvitsi uurimise kaudu. Ettekanne keskendub sellele, kuidas olemasolevaid saavutusi hinnata, millised on võimalused leida nii seni alakasutatud allikateateid keskaegse Liivimaa religioosse kirjasõna kohta kui ka religioosseid tekste endid, ning mis laadi teadmisi need võiksid pakkuda.

14.45 Ivika Rande – Kuradi kujutamine Jacobus de Voragine „Kuldlegendis“

„Kuldlegend“  (1260. aastad) on kogumik pühakute elulugudest, nende imetegudest ja kirikukalendri pühadega seotud tekstidest. Pühakute elulugude ja imetegudega on väga sageli seotud ka Kurat, kellega pühakud võitlesid ja kelle tegude tagajärgi likvideerisid. Kuradi ilmumiskujud olid väga mitmekesised. Ettekandes vaadeldakse, millisel kujul esineb Kurat „Kuldlegendi“ pühakulugudes.

Kõik huvilised on oodatud!

Rubriigid: Teated. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.