Materjalid

Kirikuloolisi käsitlusi

Kirikuloo-alaseid käsitlusi võib leida paljudest Usuteadusliku Ajakirja numbritest, samuti Tuna ja Ajaloolise Ajakirja numbritest. Spetsiiflilisest aspektist läheneb Eesti kirikuloole Ajaloolise Ajakirja erinumber (3-4/2012) “Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis”.

Pidevalt uueneva ülevaate teaduses aktiivsemalt tegutsevate seltsiliikmete tegevusest saab nende Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kodulehekülgedelt: Riho Altnurme, Priit Rohtmets, Toivo Pilli, Ursula Haava, Atko Remmel, Andres Andresen, Andrei Sõtšov, Kaia Ivask, Peeter Espak, Riho Saard, Andres Saumets, Tiina Kala, Toomas Schvak, Triin Vakker, Triin Käpp, Veiko Vihuri, Mariina Viia.

Muud

  • Viitehaldusprogrammi Zotero Eesti kontekstile kohaldatud viitamisstiil