Teated

Ootame kaastöid Usuteadusliku Ajakirja erinumbrisse

2021-06-11 09:52:29 admin

Eesti Kirikuloo Selts kavandab Usuteadusliku Ajakirja eriväljaannet, mis on pühendatud seltsi 25. aastapäevale. Kutsume huvilisi saatma kaastöid 2022. aasta sügisel ilmuvasse numbrisse, mille toimetajateks on Toivo Pilli ja Toomas Schvak.

Usuteaduslik Ajakiri on eelretsenseeritav väljaanne, mis on refereeritav mitmetes rahvusvahelistes andmebaasides (EBSCO Academid Search Complete, CEEOL, Elsevier jt). Usuteadusliku Ajakirja kohta leiab rohkem teavet ajakirja veebilehelt.

Autoritelt oodatakse kõrgetasemelisi teadusartikleid Eesti kirikuloost ja sellega piirnevatest valdkondadest.

Esitatud teadustööd ei tohi olla varem avaldatud ega mujal samal ajal avaldamiseks esitatud. Soovitav formaat on MS Word .doc või .rtf. Kaastöödele peavad olema lisatud autori kontaktandmed. Artiklite soovitatav pikkus on 40 000 – 60 000 täheruumi (koos tühikute ja joonealuste märkuste ja bibliograafiaga). Juhend autoritele leiate siit:

Eesti Kirikuloo Seltsi 25. aastapäeva UA erinumbri ajakava:

 1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 250 sõna) hiljemalt 20.07.2021 toimetaja Toivo Pillile aadressil toivo(at)kolmtalenti.ee. Resümee sisaldab artikli fookuse ja küsimuse püstituse, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja oodatavad tulemused.
 2. Toimetajad teatavad autoritele, milliseid käsikirju nad ootavad erinumbrisse 10.08.2021.
 3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 30.11.2021. Tekst vastab Usuteadusliku Ajakirja nõuetele.
 4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused hiljemalt 10.02.2022.
 5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi ja tagastavad täiendatud artikli 10.03.2022.
 6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine, toimetajad teatavad autoritele teise retsenseerimise tulemused hiljemalt 10.04.2022.
 7. Autorid arvestavad teise retsenseerimise märkusi ja tagastavad artikli lõpliku versiooni hiljemalt 30.04.2022.
 8. Artiklite keeletoimetamine mai-juuli 2022.
 9. Ajakirja küljendamine ja trükkimine august-september 2022.
 10. Ajakirja ilmumine oktoober 2022.

Küsimustega eriväljaande kohta võib pöörduda Toivo Pilli (toivo(at)kolmtalenti.ee) või Toomas Schvaki (toomas.schvak(at)gmail.com) poole.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ettekande- ja üldkoosolek Tartus 28.05.2021

2021-05-17 09:24:38 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi kevadine ettekandekoosolek toimub hübriidkohtumisena – paralleelselt kohapealse kogunemisena ja veebi vahendusel jälgitava ülekandena – reedel, 28. mail 2021 kell 15.15. Ettekandekoosolekule järgneb seltsi üldkoosolek, mis on avatud vaid seltsi liikmetele.

Kavas on kaks tänases ajas ja olukorras aktuaalset, kuid samas laiemat ja ajaloolisemat vaadet pakkuvat ettekannet:
“Haigused ja teoloogia” – Meelis Friedenthal
“Usuvabadus ja pandeemia” – Merilin Kiviorg


Kohapeale tulijatel tasub sammud seada Tartu Ülikooli peahoonesse, ruumi 307. Veebiülekannet saab jälgida Zoomi vahendusel. Täpsem informatsioon ürituse lehel Facebookis.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ettekandekoosolek Tallinnas 4.12.2020

2020-11-21 09:53:18 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek toimub reedel, 4. detsembril 2020 EEKBL Kõrgema Usuteadusliku Seminari ruumides Tallinnas, aadressil Koskla tänav 18. Uksed on avatud alates kella 14.30, saab kohvi ja vestelda, koosolek ise algab kell 15.00. Kavas on kaks ettekannet:

 • Tiina Kala “Kirikuloo käänuline tee läbi Tallinna ajaloo üldkäsitluste”
 • Tiina-Mall Kreem “Miks ja kuidas uurida ja tutvustada vana kirikukunsti 21. sajandil”


Hetkel valitseva terviseolukorra tõttu pakume seekord ka videoülekannet Zoomi vahendusel. Kes soovivad Zoomi vahendusel osaleda, peaksid hiljemalt 2. detsembril 2020 kl 12.00 andma sellest teada seltsi esimehele Toivo Pillile aadressil toivo(at)kolmtalenti.ee. Kõik registreerunud saavad koosoleku päeval endale meili peale osalemiseks vajaliku Zoomi lingi.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ettekandekoosolek Tallinnas 1.11.2019

2019-10-14 07:31:03 admin

 
Eesti Kirikuloo Seltsi tavapärane sügisene ettekandekoosolek toimub reedel, 1. novembril 2019 kell 15.15 Tallinna Toomkiriku käärkambris.
 
Päevakavas on kaks ettekannet:
 
* Veikko Varik “Täiendusi senisele eestlaste 17.-18. sajandi matusekultuuri puudutavale narratiivile”
 
* Merike Kurisoo “Kirikuruumi ja pildikultuuri muutumisest katoliiklikust luterlikuks varauusaegses Tallinnas”
 
Koosolekule on oodatud nii seltsi liikmed kui ka teised huvilised!
 

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ettekandekoosolek ja üldkogu Tartus

2019-05-10 05:01:03 admin

Eesti Kirikuloo Selts korraldab 10. mail 2019 Tartus traditsioonilise kevadise ettekandekoosoleku ja seltsi üldkogu, mis toimub Tartu Ülikooli peahoones (Ülikooli 18), ruumis 230.

Ettekandekoosoleku kava:

15.15–16.00 ülempreester Mattias Palli “Ukraina õigeusu kirik: ajalugu ja tänapäev”

16.00–16.45 Immanuel Volkonski “Nõukogudeaegne kristlik kirjandus”

Ettekandekoosolekule järgneb seltsi üldkogu. Kvoorumi puudumise korral tuleb uus üldkogu kokku kaks nädalat hiljem, 24. mail 2019.

Posted in: Teated Read more... 0 comments