Teated

Ettekande- ja üldkoosolek Tartus 12.05.2023

2023-04-19 11:03:16 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek leiab aset reedel, 12. mail kell 15.15 Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis 307.

Ettekande peab Margarita Pugri teemal “Vabakoguduste palvemajade arhitektuurist”. Kuulama on oodatud kõik huvilised. Ootame rohket osavõttu!

Ettekandekoosoleku järel toimub ainult seltsi liikmetele mõeldud seltsi üldkoosolek.

Päevakord:

1. Seltsi 2022. aasta aruandluse ärakuulamine ja kinnitamine;

2. Seltsi põhikirja muutmine;

3. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Konverents "Eesti kirikuloo uurimisest tagasi- ja edasivaates" 14.10.2022

2022-09-17 08:07:42 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi 25. aastapäevale pühendatud konverents toimub Tartu Ülikooli peahoones, usuteaduskonna auditooriumis 307 reedel, 14. oktoobril 2022, kell 14.15. Konverents on kõigile osalejatele tasuta, osalema on oodatud nii seltsi liikmed kui ka teised kirikuloo huvilised.

Konverentsi kava:

14.15–16.15

Avasõnad:

Toivo Pilli, Eesti Kirikuloo Seltsi esimees

Roland Karo, Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja

Ettekanded:

prof Riho Altnurme (Tartu), “Eesti kirikuloo uurimise ajaloost” (eesti keeles)

prof Valdis Teraudkalns (Riia), “History of Christianity in Latvia: Trends and Tensions” (inglise keeles)

dr Mikko Ketola (Helsingi), “Finnish Church History Research during the Last 100 Years” (inglise keeles)

16.15–16.45 Vaheaeg

16.45–18.00

Usuteadusliku Ajakirja erinumbri “Eesti Kirikuloo Selts 25” esitlus

Paneeldiskussioon “Eesti kirikuloo uurimise tulevikule mõeldes”

Konverentsile eelneb Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõudude haudade külastamine Raadi kalmistul. Külastame Olaf Silla, Pille Valgu, Marju Lepajõe ja Urmas Petti haudu. Kogunemine samal päeval kell 11.00 kalmistu Narva maantee poolses väravas (Maxima kaupluse juures).

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ettekande- ja üldkoosolek Tartus 20.05.2022

2022-05-10 08:29:27 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi kevadine ettekandekoosolek toimub reedel, 20. mail 2022 kell 15.15 Tartu Ülikooli peahoones, Ülikooli 18, ruumis 230. Ettekandekoosolekule järgneb seltsi üldkoosolek, mis on avatud vaid seltsi liikmetele. Seltsi liikmetel, kellel pole võimalik osaleda, palume volitada mõnda teist seltsi liiget.

Koosoleku kavas on seekord üks ettekanne:
Madis Maasing “Liivimaa piiskoppide ja Rooma sidemed reformatsiooni alguskümnenditel”


Ootame rohket osavõttu!

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ootame kaastöid Usuteadusliku Ajakirja erinumbrisse

2021-06-11 09:52:29 admin

Eesti Kirikuloo Selts kavandab Usuteadusliku Ajakirja eriväljaannet, mis on pühendatud seltsi 25. aastapäevale. Kutsume huvilisi saatma kaastöid 2022. aasta sügisel ilmuvasse numbrisse, mille toimetajateks on Toivo Pilli ja Toomas Schvak.

Usuteaduslik Ajakiri on eelretsenseeritav väljaanne, mis on refereeritav mitmetes rahvusvahelistes andmebaasides (EBSCO Academid Search Complete, CEEOL, Elsevier jt). Usuteadusliku Ajakirja kohta leiab rohkem teavet ajakirja veebilehelt.

Autoritelt oodatakse kõrgetasemelisi teadusartikleid Eesti kirikuloost ja sellega piirnevatest valdkondadest.

Esitatud teadustööd ei tohi olla varem avaldatud ega mujal samal ajal avaldamiseks esitatud. Soovitav formaat on MS Word .doc või .rtf. Kaastöödele peavad olema lisatud autori kontaktandmed. Artiklite soovitatav pikkus on 40 000 – 60 000 täheruumi (koos tühikute ja joonealuste märkuste ja bibliograafiaga). Juhend autoritele leiate siit:

Eesti Kirikuloo Seltsi 25. aastapäeva UA erinumbri ajakava:

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 250 sõna) hiljemalt 20.07.2021 toimetaja Toivo Pillile aadressil toivo(at)kolmtalenti.ee. Resümee sisaldab artikli fookuse ja küsimuse püstituse, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja oodatavad tulemused.
  2. Toimetajad teatavad autoritele, milliseid käsikirju nad ootavad erinumbrisse 10.08.2021.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 30.11.2021. Tekst vastab Usuteadusliku Ajakirja nõuetele.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused hiljemalt 10.02.2022.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi ja tagastavad täiendatud artikli 10.03.2022.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine, toimetajad teatavad autoritele teise retsenseerimise tulemused hiljemalt 10.04.2022.
  7. Autorid arvestavad teise retsenseerimise märkusi ja tagastavad artikli lõpliku versiooni hiljemalt 30.04.2022.
  8. Artiklite keeletoimetamine mai-juuli 2022.
  9. Ajakirja küljendamine ja trükkimine august-september 2022.
  10. Ajakirja ilmumine oktoober 2022.

Küsimustega eriväljaande kohta võib pöörduda Toivo Pilli (toivo(at)kolmtalenti.ee) või Toomas Schvaki (toomas.schvak(at)gmail.com) poole.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ettekande- ja üldkoosolek Tartus 28.05.2021

2021-05-17 09:24:38 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi kevadine ettekandekoosolek toimub hübriidkohtumisena – paralleelselt kohapealse kogunemisena ja veebi vahendusel jälgitava ülekandena – reedel, 28. mail 2021 kell 15.15. Ettekandekoosolekule järgneb seltsi üldkoosolek, mis on avatud vaid seltsi liikmetele.

Kavas on kaks tänases ajas ja olukorras aktuaalset, kuid samas laiemat ja ajaloolisemat vaadet pakkuvat ettekannet:
“Haigused ja teoloogia” – Meelis Friedenthal
“Usuvabadus ja pandeemia” – Merilin Kiviorg


Kohapeale tulijatel tasub sammud seada Tartu Ülikooli peahoonesse, ruumi 307. Veebiülekannet saab jälgida Zoomi vahendusel. Täpsem informatsioon ürituse lehel Facebookis.

Posted in: Teated Read more... 0 comments