Ootame kaastöid Usuteadusliku Ajakirja erinumbrisse

Eesti Kirikuloo Selts kavandab Usuteadusliku Ajakirja eriväljaannet, mis on pühendatud seltsi 25. aastapäevale. Kutsume huvilisi saatma kaastöid 2022. aasta sügisel ilmuvasse numbrisse, mille toimetajateks on Toivo Pilli ja Toomas Schvak.

Usuteaduslik Ajakiri on eelretsenseeritav väljaanne, mis on refereeritav mitmetes rahvusvahelistes andmebaasides (EBSCO Academid Search Complete, CEEOL, Elsevier jt). Usuteadusliku Ajakirja kohta leiab rohkem teavet ajakirja veebilehelt.

Autoritelt oodatakse kõrgetasemelisi teadusartikleid Eesti kirikuloost ja sellega piirnevatest valdkondadest.

Esitatud teadustööd ei tohi olla varem avaldatud ega mujal samal ajal avaldamiseks esitatud. Soovitav formaat on MS Word .doc või .rtf. Kaastöödele peavad olema lisatud autori kontaktandmed. Artiklite soovitatav pikkus on 40 000 – 60 000 täheruumi (koos tühikute ja joonealuste märkuste ja bibliograafiaga). Juhend autoritele leiate siit:

Eesti Kirikuloo Seltsi 25. aastapäeva UA erinumbri ajakava:

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 250 sõna) hiljemalt 20.07.2021 toimetaja Toivo Pillile aadressil toivo(at)kolmtalenti.ee. Resümee sisaldab artikli fookuse ja küsimuse püstituse, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja oodatavad tulemused.
  2. Toimetajad teatavad autoritele, milliseid käsikirju nad ootavad erinumbrisse 10.08.2021.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 30.11.2021. Tekst vastab Usuteadusliku Ajakirja nõuetele.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused hiljemalt 10.02.2022.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi ja tagastavad täiendatud artikli 10.03.2022.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine, toimetajad teatavad autoritele teise retsenseerimise tulemused hiljemalt 10.04.2022.
  7. Autorid arvestavad teise retsenseerimise märkusi ja tagastavad artikli lõpliku versiooni hiljemalt 30.04.2022.
  8. Artiklite keeletoimetamine mai-juuli 2022.
  9. Ajakirja küljendamine ja trükkimine august-september 2022.
  10. Ajakirja ilmumine oktoober 2022.

Küsimustega eriväljaande kohta võib pöörduda Toivo Pilli (toivo(at)kolmtalenti.ee) või Toomas Schvaki (toomas.schvak(at)gmail.com) poole.

Rubriigid: Teated. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.