Teated

Ettekandekoosolek ja üldkogu Tartus

2019-05-10 05:01:03 admin

Eesti Kirikuloo Selts korraldab 10. mail 2019 Tartus traditsioonilise kevadise ettekandekoosoleku ja seltsi üldkogu, mis toimub Tartu Ülikooli peahoones (Ülikooli 18), ruumis 230.

Ettekandekoosoleku kava:

15.15–16.00 ülempreester Mattias Palli “Ukraina õigeusu kirik: ajalugu ja tänapäev”

16.00–16.45 Immanuel Volkonski “Nõukogudeaegne kristlik kirjandus”

Ettekandekoosolekule järgneb seltsi üldkogu. Kvoorumi puudumise korral tuleb uus üldkogu kokku kaks nädalat hiljem, 24. mail 2019.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ettekandekoosolek Tallinnas 17.10.2018

2018-09-24 15:12:28 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi sügisene ettekandekoosolek toimub kolmapäeval, 17. oktoobril kell 15.15 Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis (Pühavaimu 6).

Esineb Toronto Ülikooli emeriitprofessor Jüri Kivimäe ettekandega “Kuidas lugeda Georg Müllerit?”.

Koosolekule on oodatud kõik huvilised nii seltsi liikmeskonnast kui ka väljaspoolt seltsi.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ettekandekoosolek ja üldkogu Tartus

2018-04-26 10:11:16 admin

Eesti Kirikuloo Seltsi üldkogu toimub neljapäeval, 10. mail kell 15 Tartus Salemi kiriku seminariruumis (Kalevi 76, tulla küljeuksest).

Eesti Kirikuloo Seltsi kevadine ettekandekoosolek toimub neljapäeval, 24. mail kell 15 Tartus Salemi kiriku seminariruumis (Kalevi 76, tulla küljeuksest).

Koosolekul esineb Eesti kirikuõiguse üks paremaid tundjaid dr Merilin Kiviorg ettekandega “Kiriku ja riigi suhteid reguleerivatest seadustest Eestis 100 aasta lõikes”. Ettekandekoosolekule on oodatud ka kõik need huvilised, kes ei kuulu seltsi liikmeskonda.

Kui 10. mai üldkogul otsustamiseks vajalikku kvoorumit kokku ei tule, toimub 24. mail ka uus üldkogu. Seltsi üldkogud on avatud vaid seltsi liikmetele.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Kõrgkooliõpik "Eesti kiriku- ja religioonilugu"

2018-03-05 10:50:11 admin

Pühapäeval, 18. märtsil 2018 kl 12.30 esitletakse Tartu Jaani kirikus õpikut Eesti kiriku- ja religiooniloost, mille autorite ringi kuulub arvukalt Eesti Kirikuloo Seltsi liikmeid. Kõik huvilised on oodatud!

Kuigi raamat on mõeldud eelkõige kasutamiseks õpikuna kõrgkoolides, on see hea teejuht igale huvilisele, keda paelub Eesti usulise maastiku kujunemis- ja arengulugu. Õpik põhineb uusimatel uurimistulemustel, selle koostas ja toimetas Eesti Kirikuloo Seltsi kauaaegne esimees professor Riho Altnurme.

Lähemalt saab teosest lugeda ja seda tellida Tartu Ülikooli Kirjastuse veebilehel.

Posted in: Teated Read more... 0 comments

Ettekandekoosolek Tallinnas 22.11.2017

2017-11-22 18:00:32 admin

Kolmapäeval, 22. novembril 2017 toimus Tallinna Ülikooli auditooriumis M-649 (Uus-Sadama 5) Eesti Kirikuloo Seltsi traditsiooniline sügisene ettekandekoosolek. Sel korral viidi üritus läbi koostöös Akadeemilise Teoloogia Seltsiga.

Koosolek oli pühendatud 100 aasta möödumisele 1917. aasta revolutsioonidest, mis ei jätnud puudutamata ka Eesti kirikuelu. Ettekannetes vaadeldi nii üldajaloolist konteksti kui ka poliitiliste pöörete lainetusi kahes suurimas uskkonnas, luterlikus ja õigeusu kirikus.

Ettekanded

15.00 – Tõnu Tannberg “Rahvusküsimus 1917. aasta Vene revolutsioonis”

15.45 – Irina Paert “The church revolution in Russia and in the Baltic provinces”

16.30 – Riho Saard “Luterlaste 1917. aasta koosolekud ja kirikukongressid Eestis. Kirik vormimuutuse otsinguil: Eesti vabakirik versus Eesti vaba rahvakirik versus vaba rahvakirik Eestis”

Posted in: Teated Read more... 0 comments